Top tipster month 08/2014
  User Name Picked      
1 ti_houston713 57 31 4 22
2 nuocmia2013 83 39 3 41
3 tj1685 61 34 3 24
4 3883 12 10 0 2
5 2468 12 10 0 2
Top tipster year 2014
  User Name Picked      
1 luucongtu83 416 199 11 206
2 bongbaxi 372 185 16 171
3 Kang_Eun_Won 292 150 15 127
4 ti_houston713 186 97 8 81
5 EVN 651 318 33 300